เทคนิคการวางแผนประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ ลดภาระทางการเงิน

ประกันชีวิต เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ช่วยคุ้มครองและให้ความมั่นคงแก่ครอบครัวในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง อย่างไรก็ตาม การวางแผนประกันชีวิตให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับสถานะทางการเงินนั้นมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างเต็มที่และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

บทความนี้จึงขอเสนอเทคนิคการวางแผนประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ ช่วยลดภาระทางการเงิน และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต !

เคล็ดลับการวางแผนประกันชีวิตเพื่อประโยชน์ในระยะยาว

1. ประเมินความต้องการและความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจเลือกแผนประกันชีวิต สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การประเมินความต้องการและความเสี่ยงของตัวเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ ภาระหนี้สิน สถานะครอบครัว เป้าหมายทางการเงิน ฯลฯ ตัวอย่างคำถามที่ควรตั้งกับตัวเอง เช่น

 • ทำประกันเพื่ออะไร คุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ ออมเงิน หรือวางแผนเกษียณ
 • ต้องการทุนประกันเท่าไร
 • สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้เท่าไร
 • มีโรคประจำตัวหรือไม่
 • มีบุคคลที่ต้องดูแลเลี้ยงดูหรือไม่

2.  ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบประเภทของแผนประกันชีวิต

ประกันชีวิตมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีจุดเด่น จุดด้อย และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองตลอดชีวิต มอบทุนประกันเมื่อเสียชีวิต
 • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะ คุ้มครองระยะเวลาที่กำหนดไว้ มอบทุนประกันเมื่อเสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ผสมผสานการคุ้มครองชีวิตกับการลงทุน
 • ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลหรือทุนประกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุ

3.  เปรียบเทียบเบี้ยประกันและความคุ้มครอง

เมื่อทราบประเภทของแผนประกันชีวิตที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเปรียบเทียบเบี้ยประกันและความคุ้มครอง จากบริษัทประกันต่าง ๆ โดยควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ผ่านการพิจารณาจาก

 • ทุนประกัน
 • เบี้ยประกัน
 • ความคุ้มครอง
 • ผลตอบแทน (กรณีประกันควบการลงทุน)
 • เงื่อนไขการรับประกัน
 • บริการหลังการขาย

4.  เลือกบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

ควรเลือกบริษัทประกันที่มี ชื่อเสียง น่าเชื่อถือ  มีสถานะทางการเงินมั่นคง  มีแผนประกันชีวิตที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการ  และมีบริการหลังการขายที่ดี

5.  ปรึกษาตัวแทนประกันที่มีความรู้และประสบการณ์

ตัวแทนประกันที่มีความรู้และประสบการณ์ จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของประกัน เบี้ยประกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไข และช่วยเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทประกันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

6.  ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนเซ็นสัญญา

ก่อนเซ็นสัญญาประกัน ควรตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียด โดยพิจารณาจาก

 • ชื่อผู้เอาประกัน
 • ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • ทุนประกัน
 • เบี้ยประกัน
 • ความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขการรับประกัน
 • ข้อยกเว้น
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน
 • วิธีการเคลมประกัน

การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยให้การวางแผนประกันชีวิตตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับสถานะทางการเงินได้ เนื่องจากการวางแผนประกันชีวิตที่ดีจะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *