lifestyle

ฤดูหนาวใกล้เข้ามา! ดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ผิวแห้งกร้าน?

Posted on:

สาว ๆ หลายคนเป็นต้องหนักใจกับปัญหาผิวแห้งกร้านที่พบได้บ่อยในช่วงเวลานี้ พามาดูวิธีดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ผิวแห้งกร้าน?